lytteboks2

Mennesker er vores primære kilde til viden

Om Eriksholm

På Eriksholm Research Centre arbejder vi med forskning inden for hørelse og høreapparatbrug. Vores mål er at gøre opdagelser, som kan give mennesker med nedsat hørelse bedre løsninger i fremtiden. 

Vi forsker inden for en række temaer, og de underliggende projekter og aktiviteter er ofte forbundne på tværs af disse temaer. Alle vore projekter har det overordnede mål at bidrage til, at Oticon hele tiden kan blive bedre til konstruktivt at hjælpe og støtte mennesker med hørenedsættelse.

Eriksholm Research Centre er etableret som en stærk, selvstændig forskningspartner midt mellem høreapparatbranchen og det internationale, uafhængige forskermiljø. De fleste af forskningscenterets projekter gennemføres i tæt samarbejde med førende forskningsinstitutter fra hele verden. Ved at samle eksperter omkring projekterne skabes synergi i forskningen til gensidigt udbytte, hvilket højner kvaliteten af såvel forskningen som resultaterne.

Du kan læse mere om vores forskning på vores engelske hjemmeside www.eriksholm.com.

klinikken3

Det både begynder og slutter med mennesker

Vores forskningsarbejde både begynder og slutter med mennesker.

Alle vores projekter udspringer af oplevede behov hos mennesker med høretab. Det kan for eksempel være små eller større problemer i forbindelse med den daglige brug af høreapparaterne, eller det kan være brugeres og pårørendes håndtering af dét at leve med et høretab.

Forskningscenteret har et løbende samarbejde med flere hundrede høreapparatbrugere, og disse mennesker er fundamentet for vores arbejde. Det er af afgørende vigtighed for vores forskning, at høreapparatbrugere hjælper os med at teste idéer, enten i vores laboratorier, hjemme hos dem selv eller i andre lydmiljøer. At vi er en del af Oticon sikrer, at vores forskningsresultater implementeres i løsninger, der styrker mennesker med høretab.
Hvis du vil vide mere om forskningen på Eriksholm, henviser vi til vores engelsksprogede hjemmeside på www.eriksholm.com.

 • learnmore-poster

  Helsingør Dagblad besøger Eriksholm

  Helsingør Dagblad besøgte Eriksholm Research Centre i januar 2017. Det kom der en interessant artikel ud af, som blev bragt i erhvervstillægget Business Nord i februar 2017.

 • learnmore-poster

  Artikel i Weekendavisen

  Weekendavisen bragte i 2017 en artikel om vores forskning. Den giver et fint indblik i forskningsområderne og vores arbejde med at forbedre fremtidens høreapparater. 
 • learnmore-poster

  Bog om William Demant

  Claus Nielsen fra Eriksholm Research Centre har i samarbejde med Cecilie Wallengren skrevet en biografi om William Demant. Bogen er publiceret på Politikens Forlag.