Summer_2015-15_Introbanner_1920x700px

For testpersoner

klinikken_tjekke_orer
Velkommen som testperson. Vi har flere hundrede testpersoner tilknyttet Eriksholm Research Centre. Det er en afgørende forudsætning for vores forskning, at vi til enhver tid har en opdateret portefølje af egnede testpersoner. Derfor er vi meget taknemmelige for, at du har lyst til at blive testperson hos os.

Testpersoner med høretab får høreapparater til hverdagsbrug.

Hvis du har et høretab, er det en forudsætning for at være testperson, at du bruger høreapparater hver dag. Derfor vil du, som noget af det allerførste, få udleveret og tilpasset høreapparater, som er nøje udvalgt og afstemt efter dine behov. På den måde får vi et indgående kendskab til hver enkelt testpersons høreprofil og daglige anvendelse af høreapparater. Dette er vigtigt, når vi på et tidspunkt får brug for din hjælp til et forsøg.

Det typiske forløb i forbindelse med udlevering og tilpasning af dine nye høreapparater er skitseret i det følgende:

Introduktionsmøde

På introduktionsmødet får du blandt andet foretaget en grundig høreprøve, som sammen med vores samtale giver os et godt indtryk af din samlede høreprofil. På denne baggrund udvælger vi den type høreapparater, der giver dig det største udbytte.

Andet møde

Selve tilpasningen af høreapparaterne foregår som regel næste gang vi mødes. Her vil du desuden få en grundig instruktion i, hvordan du betjener og vedligeholder apparaterne. Du vil muligvis også få udleveret et kort spørgeskema, som du skal udfylde umiddelbart inden tredje møde, som typisk finder sted 4-6 uger efter, at du har fået dine nye høreapparater.

Tredje møde

Når vi mødes tredje gang, er det for at evaluere, hvor tilfreds du er blevet med dine høreapparater. Hvis din tilbagemelding er positiv, vil vi foretage nogle målinger af, hvor godt du hører og forstår tale i baggrundsstøj, når du har apparaterne på. Hvis du imidlertid endnu ikke er helt tilfreds, vil vi foretage nogle yderligere justeringer i dine apparater, hvorefter vi vil aftale et nyt opfølgende møde. Skulle det vise sig, at vi ikke er i stand til at nå frem til en tilfreds-stillende løsning med de valgte apparater, vil vi vurdere, om der er alternative muligheder, inden vi tager endelig stilling til, om du kan indgå i panelet af testpersoner.Det er meget vigtigt, at du altid henvender dig til os, så snart dine høreapparater ikke fungerer optimalt - uanset årsagen.

Hvad kan du blive inviteret til at deltage i?

I forbindelse med din deltagelse i forsøg vil du komme til at arbejde sammen med nogle af vores dygtige forskere. De forsøg, vi laver, deler sig typisk i fire hovedkategorier:

 • Laboratorieforsøg
 • Feltforsøg
 • Interviews/spørgeskemaer
 • Test af programmer/apps
testpersoner_app_960

Laboratorieforsøg

Laboratorieforsøg foregår på Eriksholm og er typisk forskellige former for lyttetests. Din deltagelse kan f.eks. bestå i at lytte og registrere forskellige typer af lyd, mens du har nogle specielle høreapparater eller måske hovedtelefoner på. Der kan være fuldstændig stille imens, eller der kan være forskellige former for forstyrrende støj.

Feltforsøg

Feltforsøg foregår altid et andet sted end på Eriksholm. Når du deltager i et feltforsøg, skal du bevæge dig rundt i forskellige lydmiljøer, enten hjemme hos dig selv eller på nærmere specificerede steder, f.eks. et torv eller et supermarked. Du vil typisk blive bedt om at bære nogle særlige høreapparater fremstillet specielt til forsøget. Sådanne apparater kan variere meget i udformning. De kan ligne helt almindelige apparater, men det kan også være et apparat, som har et mere eksperimentelt udseende.

Interviews/spørgeskemaer

Et interview kan foregå på Eriksholm, hjemme hos dig eller et helt tredje sted – det kan variere. Det kan også være et interview, hvor vi samler flere testpersoner på én gang, en såkaldt fokusgruppe. Endelig kan et interview være et spørgeskema, enten i papirform eller elektronisk.

Test af programmer/apps

På Eriksholm forsker vi også i, hvordan man kan forbedre rehabilitering over lange afstande, f.eks. via brug af mobiltelefon og pc. I den sammenhæng kan du f.eks. blive inviteret til at teste internetbaserede programmer og apps, enten på Eriksholm eller hjemmefra.

Hvor lang tid tager det?

Det er meget forskelligt, hvor meget tid, de forskellige forsøg tager. Laboratorieforsøg og interviews tager typisk en til to timer. I nogle tilfælde er et enkelt besøg tilstrækkeligt, mens det i andre projekter kan være nødvendigt at møde op på Eriksholm op til fem gange à f.eks. en times varighed, fordelt over nogle uger.

Er jeg forpligtet til at deltage hver gang?

Før et forskningsprojekt indledes, sender vi altid et brev til de testpersoner, som vi har udvalgt, fordi de passer til opgaven. Sammen med brevet følger grundig information om det aktuelle forsøg samt en samtykkeerklæring, som skal udfyldes af dig som testperson, når du møder op til forsøget.

Hvis du er forhindret i at deltage i et forsøg i den periode, det er planlagt til at finde sted, er du ikke forpligtet til at deltage.

Hvor længe er man testperson?

Med mindre andet er aftalt, er man testperson i en periode på fire år. Inden denne periodes udløb foretager vi en omhyggelig vurdering af, om samarbejdet kan forlænges. Ligesom den overordnede retning for vores forskning udvikler sig med tiden, så sker der også forandringer med vores testpersoners hørelse og helbredsmæssige tilstand i al almindelighed.

Det bliver taget i betragtning, når vi løbende gennemgår vores portefølje af testpersoner med henblik på at sikre, at den altid er opdateret og i fuld overensstemmelse med, hvad vi forventer at få brug for i den kommende periode. Eksempler på årsager til at samarbejdet eventuelt ikke kan forlænges kan være begyndende demens, fysiske eller kognitive mén efter apopleksi, begrænset førlighed, markante forandringer i hørelsen eller anden sygdom.

Uanset om samarbejdet afsluttes eller fortsættes i en ny, afgrænset periode, vil du altid få direkte besked. Skulle vi være nødsaget til at afslutte samarbejdet, vil vi altid drøfte din situation med dig og sikre os en glidende overgang til det offentlige eller private regi.

Hvem møder du?

 • LOLY
  Josefine Hjort
 • Lene
  Lena Havtorn
 • siiw
  Simon With 
 • picture_soffi
  Soffi Skovlund Jensen

Mere info