fokusgruppe_introbanner_lobendesort

Bliv testperson

Al forskning på Eriksholm foregår i tæt samarbejde med mennesker med høretab, som hjælper os ved at deltage i forskellige projekter.

Har du lyst til at blive testperson hos os?

Vores database af testpersoner opdateres løbende, og vi er altid meget glade for at høre fra nye interesserede. Du behøver ikke at have høretab for at blive testperson på Eriksholm.

Hvad laver man som testperson?

Når vi fra tid til anden får brug for din hjælp i et forskningsprojekt, vil du komme til at arbejde sammen med nogle af vores dygtige forskere og audiologer. Du kan for eksempel blive inviteret til at deltage i lytteforsøg eller interviews, typisk af en halv til tre timers varighed. I andre tilfælde vil du blive bedt om at afprøve testhøreapparater, som du skal gå med i stedet for dine hverdagsapparater, for eksempel i to uger.

Hvis du har høretab, vil du blive udredt og tilpasset med nye høreapparater, inden du bliver inviteret til at deltage i testarbejde.

Hvad får jeg ud af at være testperson?

Som testperson på Eriksholm bidrager du i høj grad til at præge fremtidens løsninger til mennesker med nedsat hørelse. Desuden får du mulighed for at tilegne dig ny viden, både om din egen hørelse og om hørelse i al almindelighed. De fleste af vore testpersoner oplever, at den øgede indsigt giver dem større glæde af deres høreapparater i det daglige.

Kan alle blive testperson?

Vi tilstræber at have stor variation i vores pulje af testpersoner, men det betyder desværre ikke, at vi kan bruge alle de interesserede, der henvender sig.

De fleste ansøgere vil imidlertid blive inviteret til et introduktionsmøde, så både ansøgeren og vi får bedre forudsætninger for at vurdere, om der er basis for at indlede et samarbejde.

Det med småt

Alle vores projekter bliver på forhånd godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer, og alle data behandles fortroligt. Arbejdet som testperson er ulønnet, men alle udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i projekter godtgøres i overensstemmelse med statens retningslinier.

picture to folder

Vil du vide mere?

Hent folderen her.

klinikken_rettet

Er du interesseret i at blive testperson hos os?

 

Hvis du har et høretab, skal du gøre følgende:

1. Kontakt din ørelæge eller høreklinik og få foretaget en høreprøve.

2. Bed om en kopi af din hørekurve og en diagnose på dit høretab.

3. Send begge dele til os sammen med følgende oplysninger:
a. Bruger du høreapparat(er) pt.?
b. Dit navn og din adresse
c. Telefonnummer/numre
d. Email-adresse
e. Din alder


Ovenstående oplysninger skal sendes til:

Eriksholm Research Centre
Rørtangvej 20
3070 Snekkersten

Du kan også klikke på linket ovenfor og printe folderen 'Bliv testperson'. Udfyld kuponen og send den med post eller scan den og send den til os klinikken@eriksholm.com

Hvis du ikke har et høretab, skal du blot sende os en e-mail med besked om, at du gerne vil være testperson og at du ikke har et høretab.

I begge tilfælde vil vi kontakte dig i løbet kort tid efter, at vi har hørt fra dig.

Vi takker på forhånd for din interesse.